Cieľom je oboznámiť sa s vývojom mediálneho systému na Slovensku od roku 1989 po súčasnosť, priblížiť problémy súvisiace s determinujúcim vzťahom ekonomika – politika – médiá, spoznať kľúčové osoby, ktoré ovplyvňovali slovenské médiá z pozície vlastníkov a vedúcich pracovníkov, charakterizovať premeny obsahu a definovať trendy do budúcnosti.