E-learning Filozofickej fakulty KU

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Pre prístup do E-learning systému (Moodle) používate rovnaké prihlasovacie údaje ako do AIS2 resp. Zimbra (pošta) v tvare meno.priezvisko a heslo (študenti meno.priezviskoČÍSLO a heslo). Registrácia nových používateľov je vypnutá.