E-learning Filozofickej fakulty KU

Cookies must be enabled in your browser

Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Pre prístup do systému E-learning FF (moodle) používate prihlasovacie údaje zo systému ais - ABAKUS / AIS 2 resp. Zimbra (pošta) v tvare MENO.PRIEZVISKO a HESLO (študenti: MENO.PRIEZVISKOCISLO a HESLO). Registrácia nových používateľov na moodle serveri je vypnutá.