Teória literatúry je vstupnou bránou do sveta literatúry, nástroj na múzický prístup k literárnemu dielu. Umožní absolventom kurzu podoprieť svoj intuitívny prístup k literatúre odbornými vedomosťami a zručnosťami.

 „Poézia je blízka hudobnému umeniu a matematickej vede.“ (Baudelaire)