Správy pre všetkých používateľov

Spôsob prihlásenia sa do Moodle

by Administrátor Moodle FF -
Študenti a pedagógovia sa do E-learningového systému Moodle prihlasujú rovnako ako do AIS2 (prihlasovacie meno je meno.priezvisko[číslo] a heslo do AIS2).

Po prihlásení sa Vám môže zobraziť stránka s Vašim profilom, kde vyplňte hlavne červené položky, ktoré sú povinné a potrebné.

ZMENY

by Administrátor Moodle FF -
  • Účty, ktoré boli staršie viac ako 5 rokov (posledné prihlásenie do účtu bolo pred viac ako 5 rokmi) boli dňa 27.3.2020 odstránené!
  • Veľkosť príloh (nahrávaných súborov) v kurzoch bola nastavená na 15MB.
  • Pridané moduly Jitsi (produkčné riešenie) a BigBlueButton (len testovací server, môžu sa vyskytnúť obmedzenia pre počet konferencií) pre video-konferencie (pridávajú sa ako aktivita v konkrétnom kurze).
  • Bol vypnutý hosťovský prístup do kurzu - študent, ktorý chce vidieť obsah kurzu, sa musí najskôr do kurzu zapísať.

Profil / účet v Moodle

by Administrátor Moodle FF -

Prosím všetkých vyučujúcich (novoprihlásených aj už existujúcich), aby si vo svojom profile skontrolovali (vyplnili) mailovú adresu KU (meno.priezvisko@ku.sk), prípadne ostatné červené položky.

Študenti si takisto skontrolujú (vyplnia) svoje osobné údaje, hlavne mailovú adresu - aktívnu (meno.priezviskoČÍSLO@edu.ku.sk nie je aktívna mailová adresa), ktorá bude potrebná na upozornenia ohľadom kurzov a aktivít v Moodle.

Older topics...