Správy pre všetkých používateľov

Profil / účet v Moodle

by Debnár Peter -

Prosím všetkých vyučujúcich (novoprihlásených aj už existujúcich), aby si vo svojom profile skontrolovali (vyplnili) mailovú adresu KU (meno.priezvisko@ku.sk), prípadne ostatné červené položky. Študenti takisto, avšak svoju osobnú mailovú adresu + červené položky.

Účty, ktoré boli staršie viac ako 5 rokov (posledné prihlásenie do účtu bolo pred viac ako 5 rokmi) boli dňa 27.3.2020 odstránené!

Aktualizácia moodle FF

by Debnár Peter -

Dňa 22.11.2019 bola verzia moodle (E-learning) FF aktualizovaná na verziu  Moodle 3.8+ (Build: 20191122).

Spôsob prihlásenia do Moodla

by Debnár Peter -
Študenti a pedagógovia sa do e-learningového systému Moodle prihlasujú rovnako ako do Abakusu.

Po prihlásení Vám môže ponúknuť tabuľku s Vaším profilom. Vyplňte hlavne červené položky ktoré sú povinné.
Older topics...