Pozri ILP - aktualizácia, interpretácia, modifikácia.