Nadobudnutie prehľadu a schopnosti kriticky sa konfrontovať s témami novodobého filozofického záujmu v oblasti analytickej jazyka. Ide o problematiku vzťahov medzi ľudskou mysľou, jazykom a svetom, a tiež o problematiku filozofickej metodológie. Tieto oblasti poskytujú bohaté a fascinujúce pole filozofie súčasnosti zaoberajúcej sa referenciou, komunikáciou, teóriami významu a pravdy etc.