Pochopenie a osvojenie si filozofických základov realistického vysvetlenia sveta a človeka. Na seminároch sa prediskutujú názory hlavných predstaviteľov metafyzického vysvetlenia skutočnosti v dejinách filozofie a budú sa hľadať predpoklady, dôvody a dôsledky ich názorov. Cieľom kurzu je nadobudnutie dostatočných poznatky, ich zdôvodnenia, ale aj schopnosti hľadať a hodnotiť metafyzické predpoklady v názoroch filozofov ako aj vedeckých prác a bežných názorov ľudí.