Oboznámenie sa so základmi Heideggerovej kritiky metafyzika ako onto-teológie a s projektom jeho fundamentálnej ontológie prostredníctvom analýzy centrálneho diela Čo je metafyzika? a vybraných častí diel tematicky súvisiacich. Pedagogický cieľom kurzu je nácvik analytických a interpretačných postupov pri práci s filozofickým textom kontinentálnej tradície.