Správy pre všetkých používateľov

Aktualizácia moodle FF