Správy pre všetkých používateľov

Spôsob prihlásenia sa do Moodle

Spôsob prihlásenia sa do Moodle

Administrátor Moodle FF -
Кількість відповідей: 0
Študenti a pedagógovia sa do E-learningového systému Moodle prihlasujú rovnako ako do AIS2 (prihlasovacie meno je meno.priezvisko[číslo] a heslo do AIS2).

Po prihlásení sa Vám môže zobraziť stránka s Vašim profilom, kde vyplňte hlavne červené položky, ktoré sú povinné a potrebné.