The course consists of lectures, during which teachers present current issues discussed in contemporary philosophy. The topics of the lectures are currently discussed topics, arguments, opinions or publications that move the development within the areas of philosophy, which individual teachers (usually supervisors of doctoral students attending lectures) deal with. Specific topics, arguments, and publications discussed during the lectures will be determined each year, as the goal will be to introduce doctoral students to truly current issues of philosophy. However, examples can be mentioned: postnarativism in the philosophy of history, issues of non-nationalism, philosophy as conceptual engineering, consciousness and cognitive processes in animals, deontological oppositionism in the democratic regulation of hate speech, protection of historical memory versus freedom of speech), deductive and evidence arguments in the analytical philosophy of religion, approaches to the definition of art in contemporary aesthetics.

The aim of the course is to improve communication and presentation skills of doctoral students in English in the academic setting. Students will learn basic customs and phrases used during presentations at the academic events, they will practice their presentation skills and they will learn the basics needed for publication in English. Passing this course will help students to achieve selected skills needed to join international academic setting (conference participation, publishing etc.)

1.-13. Prezentácia a diskusia vopred zaslaných príspevkov doktorandov súvisiacich s témou ich dizertačných prác a iných vyučujúcich. Rozvoj argumentačných schopností pri debate o filozofických problémoch súvisiacich s témami dizertačných prác. Predstavovanie štruktúry vlastnej dizertačnej práce, formovanie tézy a rozvíjanie jej zdôvodnenia. Odhaľovanie nedostatkov argumentácie a metodológie v projektoch dizertačných prác. Príprava projektu dizertačnej práce.

Práce sa posielajú emailom všetkým doktorandom a členom katedry 4 dni pred prezenčným alebo online seminárom.

1.-13. Prezentácia a diskusia vopred zaslaných príspevkov doktorandov súvisiacich s témou ich dizertačných prác a iných vyučujúcich. Rozvoj argumentačných schopností pri debate o filozofických problémoch súvisiacich s témami dizertačných prác. Predstavovanie štruktúry vlastnej dizertačnej práce, formovanie tézy a rozvíjanie jej zdôvodnenia. Odhaľovanie nedostatkov argumentácie a metodológie v projektoch dizertačných prác. Príprava projektu dizertačnej práce.

Práce sa posielajú emailom všetkým doktorandom a členom katedry 4 dni pred prezenčným alebo online seminárom.


1.-13. Prezentácia a diskusia vopred zaslaných príspevkov doktorandov súvisiacich s témou ich dizertačných prác a iných vyučujúcich. Rozvoj argumentačných schopností pri debate o filozofických problémoch súvisiacich s témami dizertačných prác. Predstavovanie štruktúry vlastnej dizertačnej práce, formovanie tézy a rozvíjanie jej zdôvodnenia. Odhaľovanie nedostatkov argumentácie a metodológie v projektoch dizertačných prác. Príprava projektu dizertačnej práce.

Práce sa posielajú emailom všetkým doktorandom a členom katedry 4 dni pred prezenčným alebo online seminárom.


1.-13. Prezentácia a diskusia vopred zaslaných príspevkov doktorandov súvisiacich s témou ich dizertačných prác a iných vyučujúcich. Rozvoj argumentačných schopností pri debate o filozofických problémoch súvisiacich s témami dizertačných prác. Predstavovanie štruktúry vlastnej dizertačnej práce, formovanie tézy a rozvíjanie jej zdôvodnenia. Odhaľovanie nedostatkov argumentácie a metodológie v projektoch dizertačných prác. Príprava projektu dizertačnej práce.

Práce sa posielajú emailom všetkým doktorandom a členom katedry 4 dni pred prezenčným alebo online seminárom.


1.-13. Prezentácia a diskusia vopred zaslaných príspevkov doktorandov súvisiacich s témou ich dizertačných prác a iných vyučujúcich. Rozvoj argumentačných schopností pri debate o filozofických problémoch súvisiacich s témami dizertačných prác. Predstavovanie štruktúry vlastnej dizertačnej práce, formovanie tézy a rozvíjanie jej zdôvodnenia. Odhaľovanie nedostatkov argumentácie a metodológie v projektoch dizertačných prác. Príprava projektu dizertačnej práce.

Práce sa posielajú emailom všetkým doktorandom a členom katedry 4 dni pred prezenčným alebo online seminárom.


1.-13. Prezentácia a diskusia vopred zaslaných príspevkov doktorandov súvisiacich s témou ich dizertačných prác a iných vyučujúcich. Rozvoj argumentačných schopností pri debate o filozofických problémoch súvisiacich s témami dizertačných prác. Predstavovanie štruktúry vlastnej dizertačnej práce, formovanie tézy a rozvíjanie jej zdôvodnenia. Odhaľovanie nedostatkov argumentácie a metodológie v projektoch dizertačných prác. Príprava projektu dizertačnej práce.

Práce sa posielajú emailom všetkým doktorandom a členom katedry 4 dni pred prezenčným alebo online seminárom.


1.-13. Prezentácia a diskusia vopred zaslaných príspevkov doktorandov súvisiacich s témou ich dizertačných prác a iných vyučujúcich. Rozvoj argumentačných schopností pri debate o filozofických problémoch súvisiacich s témami dizertačných prác. Predstavovanie štruktúry vlastnej dizertačnej práce, formovanie tézy a rozvíjanie jej zdôvodnenia. Odhaľovanie nedostatkov argumentácie a metodológie v projektoch dizertačných prác. Príprava projektu dizertačnej práce.

Práce sa posielajú emailom všetkým doktorandom a členom katedry 4 dni pred prezenčným alebo online seminárom.


1. Úvod do výskumnej práce. 2. Typy publikácií. 3. Štruktúra publikácií (abstrakt, úvod, záver). 4. Recenzia. 5. Dizertačná práca a monografia. 6. Ako zvoliť správny druh výstupu (časopis, vydavateľa a pod.)? 7. Komunikácia s redakciou/editorom. 8. Recenzný proces. 9. Plagiátorstvo a akademický podvod. 10. Predátorské časopisy a vydavatelia. 11.-12. Výskumné projekty (štruktúra projektového zámeru, práca v rámci projektu atď.). 13. Hodnotenie vedy a publikácií.