Správy pre všetkých používateľov

nová stránka E-learning-u FF

nová stránka E-learning-u FF

by Administrátor Moodle FF -
Number of replies: 0

Dovoľujem si Vás privítať na nove stránke moodla/E-learnng-u Filozofickej fakulty.

Vyučujúci

Prosím všetkých vyučujúcich, ktorí chcú využívať nový systém, aby sa prihlásili so svojimi LDAP/Zimbra(pošta) údajmi a až potom mi poslali mail na adresu peter.debnar@ku.sk, na ktoré kurzy ich mám pridať ako vyučujúcich, príp, ktoré/aké kurzy chýbajú/chcú (katedra, názov, kód predmetu) - nie sú uvedené v danej kategórii kurzov. Ďalej už vyučujúci napĺňa svoje kurzy príslušnými/potrebnými materiálmi.

Študenti

Čo sa týka študentov, prihlasujú sa do systému s rovnakými prihlasovacími údajmi ako do ABAKUSu. Ďalej sa potom podľa potreby už prihlasujú na daný kurz, ktorý chcú mať medzi svojimi kurzami, príp. sa z kurzu potom odhlásiť.

Ak by sa vyskytli nejaké nejastnosti/potreby/otázky ohľadom používania nového systému moodle, napíšte mi mail, príp. sem na moodle.