Predmet je postavený na čítaní a následnej interpretácii literárnych diel významných mysliteľov s cieľom nachádzania paralel medzi literárnymi príbehmi – fiktívnymi či reálnymi – a príbehmi, ktoré zažíva súčasný človek. Každý semester sa vyberie súbor kníh (3 – 5) z odporúčanej literatúry, ktoré sa následne budú na seminároch interpretovať