Správy pre všetkých používateľov

Spôsob prihlásenia sa do Moodle

autor Administrátor Moodle FF -
Študenti a pedagógovia sa do E-learningového systému Moodle prihlasujú rovnako ako do AIS2 (prihlasovacie meno je meno.priezvisko[číslo] a heslo do AIS2).

Po prihlásení sa Vám môže zobraziť stránka s Vašim profilom, kde vyplňte hlavne červené položky, ktoré sú povinné a potrebné.

ZMENY

autor Administrátor Moodle FF -
  • Účty, ktoré boli staršie viac ako 5 rokov (posledné prihlásenie do účtu bolo pred viac ako 5 rokmi) boli dňa 27.3.2020 odstránené!
  • Veľkosť príloh (nahrávaných súborov) v kurzoch bola nastavená na 15MB.
  • Pridané moduly Jitsi (produkčné riešenie) a BigBlueButton (len testovací server, môžu sa vyskytnúť obmedzenia pre počet konferencií) pre video-konferencie (pridávajú sa ako aktivita v konkrétnom kurze).
  • Bol vypnutý hosťovský prístup do kurzu - študent, ktorý chce vidieť obsah kurzu, sa musí najskôr do kurzu zapísať.
Staršie témy...